Japón:1- Keita Inagaki, 2- Shota Horie, 3- Jiwon Gu; 4- Jack Cornelsen, 5- Amato Fakatava; 6- Michael Leitch, 7- Pieter Labuschagne, 8- Kazuki Himeno (c); 9- Naoto Saito, 10- Rikiya Matsuda; 11- Siosaia Fifita, 12- Ryoto Nakamura, 13- Dylan Riley, 14- Kotaro Matsushima; 15- Lomano Lemeki.

Suplentes: 16- Atsushi Sakate, 17- Craig Millar, 18- Asaeli Ai Valu, 19- Warner Dearns, 20- Amanaki Saumaki, 21- Kenta Fukuda, 22- Ryohei Yamanaka, 23- Jone Naikabula.